Bermain Judi Slot Dalam Talian Membuat Awak Terseksa Mengikut Islam

 

Judi Mengikut Islam – Bermain Judi dalam talian mengikut islam dan Undang-undang syariah yang dipanggil Maysir dan Qimar ialah “Urus Niaga dijalankan oleh kedua-dua pihak untuk memiliki barang atau perkhidmatan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan menghubungkan urus niaga oleh tindakan atao peristiwa”.

Allah Berfirman : “Wahai orang-orang yang percaya, sebetulnya Wain, Judi, Berhala dan Mengundi Nasib ialah tindakan kejam termasuk syaitan. maka jauhi tindakan ini sehingga awak mendapat nasib baik. sesungguhnya syaitan dimaksudkan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu kerana wain dan judi, mengelakkan awak dari mengingati Allah dan berdoa; maka hentikanlah kamu”. (Q.S; Al –Maidah: 90-91)

Tapi kalao awak tengah cari syarikat slot dalam talian boleh cuba XE88 APK salah satu laman sesawang terbaik di Malaysia.
Selepas itu dalam Islam judi Sebetulnya, jika sebabnya untuk berjudi memang memudaratkan kerana secara matematik peluang untuk memenangkan perjudian sangat kecil, terutamanya jika terdapat banyak pemain.

Memang terdapat banyak sebab logik (dan ilmiah) di sebalik larangan dan cadangan dalam Islam. Allah Subhanahu wata’ala telah memberi amaran keras tentang bahaya perjudian ini dalam Surah Al-Maidah ayat 90 – 91 yang telah saya sebutkan di atas, Allah Subhanahu wata’ala berfirman dalam surah Al Maidah ayat 2 yang bermaksud “… … dan tolong bantu awak (melakukan) kebajikan dan ketakwaan, dan tidak menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah diseksa dengan teruk.”

Dalam klasifikasi permainan sebagai judi slot dalam talian, para ulama memerlukan ciri-ciri berikut ini :

 1. Dia disertai oleh dua atau lebih orang atau dua atau lebih kumpulan manusia.
 2. Setiap pihak mempertaruhkan sesuatu aset atau faedah.
 3. Di mana sahaja pihak yang menang akan memperoleh aset atau faedah pihak yang kalah di samping menyimpan kekayaan dan faedah yang ditanggungnya.

Berdasarkan hujah-hujah di atas, dapat disimpulkan bahawa Islam menjadikan perjudian dalam talian sebagai kesalahan yang serius dan benci perjudian dalam talian. Ini dapat dilihat dari petunjuk berikut : Berjudi dipanggil dan dilarang bersama dengan minum wain, berkorban untuk berhala (syirik) dan merenungkan nasib. Semua ini ialah dosa besar dalam agama Islam.
Perjudian dalam talian juga merupakan perbuatan haram berikut ini :

 1. Perjudian Disifatkan Sebagai Najis Mengikut Islam
  Penghinaan perjudian diperkuat dengan pernyataan bahawa itu ialah amalan Syaitan.
  Tuhan menggunakan perkataan ‘Jauhkan diri’ untuk menunjukkan larangan tersebut. Perintah untuk menjauhi perjudian dalam talian lebih sukar daripada mengatakan bahawa dia haram. ini bermaksud bahawa orang Islam bukan sahaja dituntut untuk tidak berjudi tetapi juga tidak menghampirinya atau apa-apa kepadanya. Ini sama dengan larangan mendekati zina.
 2. Allah Memasukkan Dalam Ayat Larangan, Kesan Buruk Dari Berjudi
  Kesan buruk yang dinyatakan terkait dengan perkara yang dianggap penting dalam Islam iaitu menjaga perpaduan, persaudaraan dan menubuhkan doa. Oleh kerana perkara ini ialah penting dalam Islam, maka apa jua yang boleh merosakkannya ialah suatu yang dianggap berat.Dalam Al-Maidah : 90-91, Allah bukan hanya perintah awak menjauhi diri dari judi bahkan Ia memperkuatkan perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya sebagai pengesahan.
  Siapa yang menjemput abangnya untuk berjudi sahaja, diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W bersedekah sebagai kafarah terhadap dosanya apa lagi jika melakukannya.

Oleh kerana itu, pemberian perjudian ialah satu hal yang mustahak dengan Dalil Qat’ii sebagai larangan “Babi”. Itu bermaksud bahawa dalam semua keadaan dan tempat, perjudian ialah haram sehingga hari kiamat. Larangan untuk itu tak dapat ditafsirkan dalam maksud lain. Apa yang bukan thabit Qat’ii ialah bentuk permainan yang dijeniskan sebagai Perjudian. Dalam aspek ini memang terdapat kesilapan di kalangan ulama kerana permainan selalu berkembang dari semasa ke semasa dan berbeza antara masa lalu dan sekarang dan di antara puak.

Undang-Undang Yang Melarang Judi Di Indonesia Termasuk Judi Slot Online

Pengaruh negative judi casino menurut islam

21naga – Judi merupakan aktifitas ilegal di Indonesia. Apabila Anda tertangkap sedang melakukan perjudian, kemungkinan besar Anda akan di amankan oleh pihak berwajib, di penjara dan membayarkan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang melarang segala macam jenis judi, baik untuk orang asing ataupun warna negara sendiri.

Oleh sebab itu, Anda tidak akan menemukan tempat judi resmi di Indonesia. Permainan ini dilarang, sebab banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif kepada pemainnya. Misalnya saja, pemain judi selalu berharap mendapatkan keuntungan yang besar hanya dengan mengadu nasib uang yang mereka miliki. Namun, jika mereka gagal, dan uang serta harta mereka habis, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia akan semakin tinggi.

 

Undang-undang yang melarang Judi Slot Online berada dalam bagian hukum pidana. Tujuan hukum pidana tersebut adalah mencegah berbagai tindakan pidana agar negara bisa mengayomi masyarakat dan penduduk dengan baik; menghilangkan berbagai kesalaahan yang dibuat oleh tindakan pidana, serta membimbing terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna untuk negara.

Dengan banyaknya kerugian yang akan di dapatkan ketika pemain judi mulai kecanduan, maka undang-undang ini menjadi penting untuk diterapkan. Banyak undang-undang yang melarang tegas berbagai tindakan judi, baik tradisional seperti sabung ayam, ataupun judi modern seperti kasino ataupun judi online. Berikut merupakan beberapa undang-undang yang melarang praktek judi di Indonesia.

 

Pasal 303 Bis KUHP

Dalam undang-undang tersebut, hukuman yang dikenakan untuk para penjudi adalah empat tahun, sedangkan denda yang harus dibayarkan sebesar 10 juta rupiah. Undang-undang yang melarang ini, diberlakukan kepada pemain yang sengaja bermain judi, baik langsung maupun tidak langsung, judi online ataupun offline, di tempat keramaian dan menarik perhatian banyak orang.

Contoh yang paling mudah ditemukan dari praktek ini adalah permainan sabung ayam, yang jelas dilakukan di ruang terbuka dan menarik banyak orang untuk melihat. Selain itu, permainan kartu yang melibatkan banyak orang juga termasuk dalam kriteria jenis judi yang ada di pasal ini.

 

Pasal 303 KUHP

Pasal dalam undang-undang hukum pidana ini menjelaskan mengenai paktek perjudian, dimana pemainnya akan dikenai denda sebesar 25 juta rupiah dan hukuman penjara, paling lama sepuluh tahun. Untuk pasal ini, hukuman dikenakan bagi mereka yang melakukan perjudian secara ilegal, baik yang menyediakan tempat untuk melakukan perjudian, ataupun mengajak orang lain untuk melakukan praktek judi.

Undang-undang yang melarang judi ini juga berlaku bagi mereka yang membuka usaha judi. Perjudian merupakan tindakan ilegal, sehingga tidak ada izin usaha untuk mendirikan tempat permainan judi. Pihak berwajib akan menangkap pemilik tempat, sekaligus mencabut izinnya, apabila mereka menggunakan izin palsu, dan tidak memperbolehkan usaha tersebut buka kembali.

 

Pasal 27 UU ITE

Selain undang-undang hukum pidana atau KUHP, larangan melakukan judi juga dijelaskan dalam undang-undang ITE. Sebab, dewasa ini, banyak broker juga yang mencoba melakukan bisnis judi online. Sehingga pengguna bisa mengaksesnya di berbagai tempat dan dilakukan secara virtual.  Denda yang dikenakan serta hukuman penjara yang akan diterima pelaku akan lebih berat daripada mereka yang terjerat hukuman undang-undang hukum pidana.

Untuk mereka yang tertangkap melakukan perjudian online dan terjerat UU ITE pasa 27, denda yang akan di tetapkan pada terpidana sebesae satu miliar rupiah dan hukuman penjara paling lama 6 tahun. Hal ini disebabkan perjudian online disinyalir lebih mudah tersebar di masyarakat, dan lebih mudah diakses. Membuatnya harus diawasi dengan lebih ketat. Undang-undang yang melarang judi ini dikenakan untuk mereka yang membuka akses elektronik untuk bermain judi.

 

Ketiga undang-undang yang melarang judi tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia secar serius melarang beragam bentuk judi. Dengan menggunakan peraturan tersebut, diharapkan berbagai praktek judi bisa di minimalisir. Hal in disebabkan kerugian aktifitas judi online tidak hanya dirasakan oleh pemainnya, namun juga oleh negara secara tidak langsung. Sebagai masyarakat yang beradab dan mentaati peraturan, akan lebih baik bagi kita untuk menghindari judi dan permainan sebangsanya.

Recent Posts

Tags

akta 559 hukum hukum judi online jenayah judi online larangan judi online peniagaan haram perjudian dilarang oleh agama islam perjudian mengikut islam perjudian terbuka undang-undang malaysia