Bermain Judi Slot Dalam Talian Membuat Awak Terseksa Mengikut Islam

 

Judi Mengikut Islam – Bermain Judi dalam talian mengikut islam dan Undang-undang syariah yang dipanggil Maysir dan Qimar ialah “Urus Niaga dijalankan oleh kedua-dua pihak untuk memiliki barang atau perkhidmatan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan menghubungkan urus niaga oleh tindakan atao peristiwa”.

Allah Berfirman : “Wahai orang-orang yang percaya, sebetulnya Wain, Judi, Berhala dan Mengundi Nasib ialah tindakan kejam termasuk syaitan. maka jauhi tindakan ini sehingga awak mendapat nasib baik. sesungguhnya syaitan dimaksudkan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu kerana wain dan judi, mengelakkan awak dari mengingati Allah dan berdoa; maka hentikanlah kamu”. (Q.S; Al –Maidah: 90-91)

Tapi kalao awak tengah cari syarikat slot dalam talian boleh cuba XE88 APK salah satu laman sesawang terbaik di Malaysia.
Selepas itu dalam Islam judi Sebetulnya, jika sebabnya untuk berjudi memang memudaratkan kerana secara matematik peluang untuk memenangkan perjudian sangat kecil, terutamanya jika terdapat banyak pemain.

Memang terdapat banyak sebab logik (dan ilmiah) di sebalik larangan dan cadangan dalam Islam. Allah Subhanahu wata’ala telah memberi amaran keras tentang bahaya perjudian ini dalam Surah Al-Maidah ayat 90 – 91 yang telah saya sebutkan di atas, Allah Subhanahu wata’ala berfirman dalam surah Al Maidah ayat 2 yang bermaksud “… … dan tolong bantu awak (melakukan) kebajikan dan ketakwaan, dan tidak menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah diseksa dengan teruk.”

Dalam klasifikasi permainan sebagai judi slot dalam talian, para ulama memerlukan ciri-ciri berikut ini :

 1. Dia disertai oleh dua atau lebih orang atau dua atau lebih kumpulan manusia.
 2. Setiap pihak mempertaruhkan sesuatu aset atau faedah.
 3. Di mana sahaja pihak yang menang akan memperoleh aset atau faedah pihak yang kalah di samping menyimpan kekayaan dan faedah yang ditanggungnya.

Berdasarkan hujah-hujah di atas, dapat disimpulkan bahawa Islam menjadikan perjudian dalam talian sebagai kesalahan yang serius dan benci perjudian dalam talian. Ini dapat dilihat dari petunjuk berikut : Berjudi dipanggil dan dilarang bersama dengan minum wain, berkorban untuk berhala (syirik) dan merenungkan nasib. Semua ini ialah dosa besar dalam agama Islam.
Perjudian dalam talian juga merupakan perbuatan haram berikut ini :

 1. Perjudian Disifatkan Sebagai Najis Mengikut Islam
  Penghinaan perjudian diperkuat dengan pernyataan bahawa itu ialah amalan Syaitan.
  Tuhan menggunakan perkataan ‘Jauhkan diri’ untuk menunjukkan larangan tersebut. Perintah untuk menjauhi perjudian dalam talian lebih sukar daripada mengatakan bahawa dia haram. ini bermaksud bahawa orang Islam bukan sahaja dituntut untuk tidak berjudi tetapi juga tidak menghampirinya atau apa-apa kepadanya. Ini sama dengan larangan mendekati zina.
 2. Allah Memasukkan Dalam Ayat Larangan, Kesan Buruk Dari Berjudi
  Kesan buruk yang dinyatakan terkait dengan perkara yang dianggap penting dalam Islam iaitu menjaga perpaduan, persaudaraan dan menubuhkan doa. Oleh kerana perkara ini ialah penting dalam Islam, maka apa jua yang boleh merosakkannya ialah suatu yang dianggap berat.Dalam Al-Maidah : 90-91, Allah bukan hanya perintah awak menjauhi diri dari judi bahkan Ia memperkuatkan perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya sebagai pengesahan.
  Siapa yang menjemput abangnya untuk berjudi sahaja, diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W bersedekah sebagai kafarah terhadap dosanya apa lagi jika melakukannya.

Oleh kerana itu, pemberian perjudian ialah satu hal yang mustahak dengan Dalil Qat’ii sebagai larangan “Babi”. Itu bermaksud bahawa dalam semua keadaan dan tempat, perjudian ialah haram sehingga hari kiamat. Larangan untuk itu tak dapat ditafsirkan dalam maksud lain. Apa yang bukan thabit Qat’ii ialah bentuk permainan yang dijeniskan sebagai Perjudian. Dalam aspek ini memang terdapat kesilapan di kalangan ulama kerana permainan selalu berkembang dari semasa ke semasa dan berbeza antara masa lalu dan sekarang dan di antara puak.

Recent Posts

Tags

akta 559 hukum hukum judi online jenayah judi online larangan judi online peniagaan haram perjudian dilarang oleh agama islam perjudian mengikut islam perjudian terbuka undang-undang malaysia